Επίλεξε Δωμάτιο Απόδρασης The MindTrap
  1. Κεντρική
  2. Δωμάτια

Fantasy Δωμάτια Απόδρασης

Thousand and One Nights

Hard

2-6 παίκτες

60 '

Θα καταφέρετε να λύσετε το μυστήριο, περιπλανώμενοι στην έρημο της πόλης Akraba;

Από €10 / άτομο

Κάνε κράτηση!