Επίλεξε Δωμάτιο Απόδρασης The MindTrap
  1. Κεντρική
  2. Δωμάτια

Spooky Δωμάτια Απόδρασης

Silent Hills: The Night Before

Hard

2-6 παίκτες

70 '

Η μεγάλη επιστροφή στο Silent Hills είναι εδώ!

Από €14 / άτομο

Κάνε κράτηση!

The Orphan

Hard

2-6 παίκτες

60 '

Τι θα αντιμετωπίσετε μόλις διαβείτε την είσοδο του εγκαταλελειμμένου σπιτιού;

Από €10 / άτομο

Κάνε κράτηση!